PRODUKCJA

Oferowane przez nas produkty stanowią nie tylko gwarancję smaku, ale i bezpieczeństwa pod względem jakości zdrowotnej. W celu wyeliminowania zagrożeń dla konsumenta oraz zapewnienia mu produktu wysokiej jakości organoleptycznej i estetycznej zakład rozpoczął swą działalność od opracowania oraz wdrożenia systemu jakości HACCP, zasad GHP i GMP, których nienaganne przestrzeganie jest na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo firmy.

Świadomi ogromnej odpowiedzialności, jaka ciąży na nas jako na producencie żywności, pozyskujemy surowiec do procesów produkcyjnych wyłącznie od dostawców spełniających rygorystyczne  normy Unii Europejskiej.

Systematyczna analiza i kontrola procesów w celu wykrycia zawczasu zagrożeń dotyczących higieny i bezpieczeństwa żywności, opanowania tych zagrożeń oraz ustalenia skutecznych środków zapobiegawczych stanowią podstawę dla naszej działalności.

Właściwą jakość zdrowotną naszych produktów gwarantuje stosowanie nowoczesnych praktyk i technologii, spełnienie wymaganych standardów higienicznych na wszystkich etapach procesu produkcji, dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników.

Wdrożenie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) stanowi deklarację dążenia do zapewnienia wysokiej jakości produktu podyktowanego troską o zdrowie i zadowolenie klienta.